Kategoria architekci

Jacek Jan Nowicki

Jacek Jan Nowicki (1921-2005) był wybitnym polskim architektem i urbanistą, który znacząco przyczynił się do rozwoju architektury w Polsce. Urodzony i zmarły w Warszawie, Nowicki był absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie później podjął pracę jako wykładowca. Jego kariera akademicka…

Willa przy ul. Katowickiej 9/11/11A w Warszawie

Willa przy ul. Katowickiej 9/11/11A w Warszawie jest drugim, po willi Brukalskich, przykładem ekstremalnie awangardowej architektury w Polsce, nazywanej awangardą prymarną. Składający się z trzech segmentów szeregowiec zawierał dom Bohdana Lacherta z pracownią (nr 9), dom Z. Lechowskiej (nr 11)…

Józef Jankowski

Józef Jankowski był wybitnym polskim architektem i urbanistą, którego prace znacząco przyczyniły się do kształtowania architektonicznego oblicza Polski na początku XX wieku. Urodzony w 1882 roku w Kupczyńcach, Jankowski od młodych lat wykazywał zainteresowanie architekturą, co doprowadziło go do studiów…