admin

admin

Józef Jankowski

Józef Jankowski był wybitnym polskim architektem i urbanistą, którego prace znacząco przyczyniły się do kształtowania architektonicznego oblicza Polski na początku XX wieku. Urodzony w 1882 roku w Kupczyńcach, Jankowski od młodych lat wykazywał zainteresowanie architekturą, co doprowadziło go do studiów…

Zygmunt Stępiński: Architektura z Pasją i Precyzją

Zygmunt Stępiński, urodzony w 1947 roku, jest postacią, która zasługuje na uwagę w świecie polskiej architektury. Choć informacje na jego temat są ograniczone, jego wkład w projektowanie przestrzeni publicznych, zwłaszcza domów kultury, pozostaje znaczący. Wczesne Lata i Edukacja Urodzony w…